Södra bruket

Öland

Det finns få platser som är så fina som de finaste platserna på Öland. Har du aldrig varit här är det dags att du gör dig tid och tar en tur. Det finns mycket som är värt att inte missa på Öland. Det är en otrolig plats som inte görs mindre fascinerande när man vet att det finns spår av människor från så länge sedan som nio tusen år! Tänk dig att du står på samma plats som en människa som för så länge sedan använde som boplats eller jagade på. Det är en svindlande tanke som få många att komma långväga för att besöka denna vackra svenska ö.

Natur

Sten, stenåldern, gravplats

Själva ön består mestadels av kalksten. Detta gör att det finns många fossiler och andra välbevarade minnen från forntiden på havets botten och i kalkstenen som bygger upp ön. Naturen på Öland är fantastisk. Det finns gott om växter som tar över landskapet på våren och sommaren. Till exempel finns det många sorters orkidéer som anpassat sig efter landskapet och jorden. De syns tydligt då de tar hela fält och gör dem till färggranna hav. Det är mycket vackert. Självklart finns det även långa vackra stränder som på sommaren är riktigt populära.

Jordbruket är stort på Öland och saker som inte frodas på fastlandet kan växa ordentligt eftersom höstarna är varma. Bland annat är alla svenskodlade bruna bönor från Öland. Även andra grödor är stora här.

Kultur

Det finns många fornminnen på Öland. De bevisar att människan befunnit sig på Öland en mycket lång tid. Dessa inkluderar hundratals boplatser från stenåldern, flera gravfält som daterats till järnåldern, runstenar från vikingatiden och medeltida ruiner.

Allt är oerhört välbevarat eftersom stora delar av Öland varit jaktmarker tillhörande svenska kronan. Detta innebar att man inte ens fick hugga ner träd och använda som ved utan var tvungen att lösa detta på annan plats. De som bodde på Öland fick heller inte ha hundar eftersom de kunde störa kungens jakt.